Хімія. Ч 1 Загальна хімія

Безкоштовно

Курс загальної хімії є складовою частиною підготовки до складання Зовнішнього незалежного оцінювання. Він дозволить Вам ознайомитися з найважливішими законами і теоріями хімії, оволодіти хімічною мовою, навчитися користуватися назвами і символами хімічних елементів, назвами простих і складних речовин. Базові знання, які Ви отримаєте в цьому курсі дозволяють перейти до вивчення більш складних понять курсів неорганічної, фізичної та органічної хімії.

Зміст курсу

Всього вправ: 23 вправи Час: 10 тижнів
 • Речовина  Ми навчимося записувати хімічні формули речовин (серед іншого графічні і структурні формули молекул); розрізняти фізичні тіла і речовини; розділяти речовини на прості і складні; відрізняти елементи і прості речовини неметали і метали; атоми молекули та йони (катіони, аніони). Розрізняти фізичні та хімічні властивості речовин, фізичні явища та хімічні реакції, найпростішу та істину формулу сполуки. Складати формули бінарних сполук за значенням валентності елементів. Аналізувати якісний елементний та кількісний склад речовини за її хімічною формулою. Визначати валентність елементів за формулами бінарних сполук, обчислювати середню відносну молекулярну масу повітря, масову частку елемента у сполуці, масу елемента у складній речовині за його масовою часткою. 0/3

  • Лекція1.1
  • Лекція1.2
  • Лекція1.3
 • Склад атома  Ми навчимося записувати та розпізнавати електронні формули атомів і простих йонів (для елементів номер 1 - 26) та їхні графічні варіанти для атомів неметалічних елементів малих періодів у основному і збудженому станах; розрізняти валентність і ступінь окиснення елементів; складати формули сполук за ступенями окиснення елементів; порівнювати можливі ступені окиснення неметалічних елементів малих періодів, що знаходяться в одній групі на основі електронної будови їхніх атомів. Аналізувати зміни радіусів у періодах, підгрупах, зв'язок кількості електронів на зовнішньому рівні з характером і типом простої речовини, кислотно-основним характером оксидів і гідроксидів. Будемо аналізувати відмінності електронної будови атомів s-, p-, d елементів перших чотирьох періодів, визначати склад ядер, кількість протонів і нейтронів у нукліді і будову електронних оболонок в атомах перших 26 елементів. Визначати загальну кількість електронів і число електронів на зовнішньому енергетичному рівні, обчислювати ступінь окиснення елемента у сполуці. 0/4

  • Лекція2.1
  • Лекція2.2
  • Лекція2.3
  • Лекція2.4
 • Періодичний закон  Познайомимося з інформацією, яка закладена в Періодичній системі, навчимося характеризувати металічні та неметалічні елементи головних і побічних підгрупи за їх місцем у періодичній системі, розпізнавати лужні метали, інертні елементи, галогени. Використовувати інформацію, закладену в Періодичній системі для визначення властивостей елементів: максимального значення їх валентності, властивостей утворених ними простих речовин, хімічного характеру їх оксидів і гідроксидів, аналізувати зміни властивостей простих речовин та кислотно-основного характер їх оксидів і гідроксидів, залежно від місця елементів у періодах і підгрупах, при переході від одного періоду до іншого. 0/3

  • Лекція3.1
  • Лекція3.2
  • Лекція3.3
 • Хімічний зв'язок  0/3

  • Лекція4.1
  • Лекція4.2
  • Лекція4.3
 • Хімічна реакція  Ми навчимося записувати схеми реакцій, хімічні і термохімічні рівняння; розрізняти типи реакції за кількістю реагентів і продуктів, зміною ступеня окиснення елементів, тепловим ефектом реакції, напрямком перебігу, в тому числі за участю органічних сполук. Будемо аналізувати вплив природи реагентів, визначати в окисно-відновній реакції окисник і відновник, процеси окиснення і відновлення, використовувати метод електронного балансу для перетворення окисно-відновної реакції на хімічне рівняння, застосовувати закон збереження маси речовин. 0/0

  No items in this section

 • Суміші. Розчини  0/10

  • Лекція6.1
  • Лекція6.2
  • Лекція6.3
  • Лекція6.4
  • Лекція6.5
  • Лекція6.6
  • Лекція6.7
  • Лекція6.8
  • Лекція6.9
  • Лекція6.10
0.0

0 оцінка

5 зірок
0%
4 зірки
0%
3 зірки
0%
2 зірки
0%
1 зірка
0%
Free